ขายประตูรีโมท TurnStile(ประตูหมุน) 38

  • Full Height Turn Stile (ป...
  • Full Height Turn Stile (ประตูหมุนเต็มตัว) -สำหรับกั้นการเข้า-ออกเป็นบุคคลแบบเต็มตัว ไม่สามารถปีนเข้าได้ -วัสดุทำจากสแตนเลส 304 -สามารถสวนทางเข้า-ออกได้ (Bi-Direction...
  • Tripod Turn Stile(ประตูหม...
  • Tripod Turn Stile (ประตูหมุนสามขา) -สำหรับกั้นการเข้า-ออกเป็นบุคคล -วัสดุทำจากสแตนเลส 304 -สามารถสวนทางเข้า-ออกได้ (Bi-Direction Pass) -สามารถเชื่อมต่อระบบบัตร,ส...
หน้า 1 จาก 1