ติดตั้งประตูรีโมท ประตูกระจกการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิT 35

ประตูกระจก การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Telescopic Doors at Suwanabhumi Airport Project

รูปภาพผลงาน โปรเจค ประตูกระจกบานเลื่อนซ้อน ที่ประตู A7,A8,A9,B7,B8,B9 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผลิตภัณท์  Sesamo รุ่น Telescopic Millennium