บริษัท ออโต้เกท เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโต้เกท ซึ่งเป็นผู้นำเข้า จำหน่าย และติดตั้งเครื่องเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติทุกชนิดจากประเทศอิตาลี, เยอรมัน, เกาหลี, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น และจีน มากว่า 36 ปี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ทะเบียนการค้าเลขที่ 0103527020330 และเป็นบริษัทหนึ่งในผู้นำและเชี่ยวชาญด้านประตูอัตโนมัติของประเทศ มีบริการหลังการขายที่ดี และมีผลงานการติดตั้งมากมาย ตลอด  36  ปี ที่ผ่านมา