ระบบล็อคไฟฟ้า

A024
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

ระบบล็อคไฟฟ้า แบ่งเป็นตัวล๊อค 2 ประเภท
1.แม่เหล็กล็อคไฟฟ้า (Electro Magnetic Lock)
- มีทั้งแบบติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ติดตั้งกับประตูบานสวิง(เปิดได้ด้านเดียว)และบานเลื่อน


Hotline ฝ่ายขาย : 062-617-6665 (ประวีนวิทย์)
Line id : salesautogate1

Hotline ฝ่ายขาย : 062-617-4114 (ไพศาล)

Line id : salesautogate2 2.กลอนล็อคไฟฟฟ้า (Electric Bolt Lock)
-สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
-ติดตั้งกับประตูบานสวิงสามารถเปิด-ปิดประตูได้ 2 ด้านHotline ฝ่ายขาย : 062-617-6665 (ประวีณวิทย์)
Line id : salesautogate1

Hotline ฝ่ายขาย : 062-617-4114 (ไพศาล)
Line id : salesautogate2