BM-TDA

A055
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

เครื่องวัดอุณหภูมิควบคุมการเข้า-ออก
-สามารถต่อพ่วงระบบประตูได้ทุกชนิด
-ประตูจะเปิดเฉพาะผู้ที่วัดอุณหภูมิผ่าน (สามารถกำหนดช่วงอุณหภูมิได้)
-ตรวจจับคนมีไข้,เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับสถานที่ต่างๆ