ประตูกระจก การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Telescopic Doors at Suwanabhumi Airport Project


1255 Views

  จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

รูปภาพผลงาน โปรเจค ประตูกระจกบานเลื่อนซ้อน ที่ประตู A7,A8,A9,B7,B8,B9 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผลิตภัณท์  Sesamo รุ่น Telescopic Millennium