การดูแลรักษามอเตอร์ประตูบานเลื่อน


831 Views

  พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ปัญหาของมอเตอร์ประตูบานเลื่อนโดยส่วนใหญ่ จะพบสาเหตุมาจากประตูก่อนเป็นอันดับแรกๆ
เราจึงควรหมั่นทำการปลดล็อคมอเตอร์ประตูและทำการทดลองเข็นประตูด้วยมือว่าประตูนั้นอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ อย่างน้อยเดือนละครั้ง

โดยสาเหตุของประตูฝืด หลักๆ มีดังนี้
1.ปัญหาจากรางประตูทรุด พื้นทรุด
2.ปัญหาจากล้อประตู เช่นลูกปืนล้อแตก ล้อร่องเพลาหมดสภาพ ควรหมั่นหยอดน้ำมันที่ล้อประตูทุกสัปดาห์
3.รางประตูไม่สะอาด มีดิน และเศษใบไม้อยู่ในราง (ลูกค้าควรจะหมั่นทำความสะอาดรางประตูโดยการฉีดน้ำหรือกวาดเศษดินหรือเศษใบไม้ออกสม่ำเสมอ